Hướng dẫn

HỆ THỐNG CHIẾN TRƯỜNG NGẪU NHIÊN

Các Đại Hiệp thân mến!

Hôm nay muội sẽ giới thiệu Tiêu điểm game "HỆ THỐNG CHIẾN TRƯỜNG NGẪU NHIÊN" đến các Đại Hiệp, để mọi người nắm thông tin và cùng muội thử thách nhân phẩm bản thân nhé!

Đại Hiệp vào biểu tượng SẢNH CHIẾN TRƯỜNG như trong hình. Sau đó chọn mục CHIẾN TRƯỜNG NGẪU NHIÊN

001

THÔNG TIN

THỜI GIAN: mở 16:30 đến 17:00 và 20:30 đến 21:00

THAM GIA:

- Chia thành hai cách chơi, Trận Doanh Chiến và Đoạt Kỳ Chiến.

- Mỗi 20 người chơi sẽ vào một nhóm, và ngẫu nhiên xếp vào 1 trong 2 chiến trường Thượng Cổ hoặc Hồng Hoang trên để chiến. Các cách chơi trên đều ưu tiên Trận doanh nào đạt 500 điểm trước là thắng, nếu hết 10 phút không có trận doanh nào đạt 500 điểm thì trận doanh nào điểm cao hơn sẽ chiến thắng.

- Mỗi ngày người chơi có thể ghép cặp vô hạn, chỉ có 3 trận đầu ghép cặp chiến thắng sẽ nhận thêm quà Uy Vọng : 1 trận 100 điểm uy vọng, 2 trận 200 điểm uy vọng, 3 trận 500 điểm uy vọng

image001

TRẬN DOANH CHIẾN

Quy Tắc:

1. Tiêu diệt 1 người chơi ở trận doanh địch được 1 điểm

2. Liên tục tiêu diệt địch sẽ được thêm điểm, liên sát mạng 10 thì mỗi mạng sau được 2 điểm, liên sát 20 mạng thì mỗi mạng sau được 5 điểm. Liên sát 30 mạng thì mỗi mạng sau được 10 điểm

3. Bị người chơi khác tiêu diệt, sẽ mất liên sát, và hồi sinh lại ở trận doanh phe mình

image003

ĐOẠT KỲ CHIẾN

Quy Tắc:

1. Trong bản đồ có Cờ lớn, 4 Cờ trung, 10 Cờ nhỏ

2. Nhấp vào Cờ sẽ bắt đầu thu thập, thu thập 10 giây sẽ chiếm được thành công cờ. Chiếm được Cờ lớn cứ 10 giây tăng cho Trận Doanh mình 20 điểm. Chiếm được Cờ trung cứ 10 giây tăng cho Trận Doanh mình 5 điểm. Chiếm được Cờ nhỏ cứ 10 giây tăng cho Trận Doanh mình 1 điểm. 

3. Trong quá trình đang thu thập cờ mà bị người khác tấn công tử vong, sẽ bị gián đoạn thu thập và hồi sinh lại trong trận doanh phe mình

image005

Điểm Uy vọng dùng đổi vật phẩm trong tiệm Uy vọng

image007

Chúc các Đại Hiệp có những phút giây tuyệt với cùng Ỷ Thiên Đồ Long!