Hướng dẫn

HỆ THỐNG TÌNH DUYÊN

Các Đại Hiệp thân mến!

Hôm nay muội sẽ giới thiệu Tiêu điểm game "HỆ THỐNG TÌNH DUYÊN" đến các Đại Hiệp, để mọi người nắm thông tin và cùng muội tìm người thương ưng ý nhé!

Đại Hiệp vào biểu tượng TÌNH DUYÊN như trong hình để vào giao diện hệ thống.

image_2022_04_07T01_55_02_544Z

image001

Giao diện Tình Duyên

THÔNG TIN

THỜI GIAN:

Ngày 7/4/2022 - Update phiên bản Tình Duyên

ĐIỀU KIỆN:

Người chơi lực chiến đạt 200K Cấp hậu thiên 1, sẽ được nhận 5122 KNB khóa và mở tính năng Tình Duyên. Sau khi mở Tình Duyên có thể kết duyên với một người chơi còn độc thân khác.

THAM GIA:

1. Hai người kết duyên phải đều đã mở tính năng Kết Duyên

2. Hai người kết duyên không có giới hạn về giới tính

3. Kết Duyên thành công chọn tặng 1 trong 3 phần quà gặp mặt, người chơi tùy chọn muốn chọn phần quà để tặng người mình yêu hệ thống gửi qua thư.

image002

Sử dụng Điểm Đồng Tâm để tăng cấp cho Đồng Tâm Tỏa

image003

Cách 1 để tìm Điểm Đồng Tâm: Tiêu hao Đá Tam Sinh để lấy Điểm Đồng Tâm, mỗi 3 Đá Tam Sinh nhận được 50 Điểm Đồng Tâm

Cách 2 để tìm Điểm Đồng Tâm: Tặng hoa cho đối phương trong danh sách bạn có mở tính năng kết duyên, thì 2 người đều được nhận Điểm Đồng Tâm, Hoa có thể mua trong Shop

image004

Nhất Tâm Nhất Ý: Có 1 đóa hoa tươi, tặng xong mỗi người nhận 1 Điểm Đồng Tâm

Thiên Trường Địa Cửu : Có 9 đóa hoa tươi, tặng xong mỗi người nhận 9 Điểm Đồng Tâm

Tam Sinh Bất Du: Có 99 đóa hoa tươi, tặng xong mỗi người nhận 99 Điểm Đồng Tâm

Thề Non Hẹn Biển: Có 999 đóa hoa tươi, tặng xong mỗi người nhận 999 Điểm Đồng Tâm

Khi tặng gói quà gặp mặt Tam Sinh, sẽ nhận thời trang Long Phụng đặc biệt, sau khi kích hoạt có thể dùng Long Phụng Đơn để bồi dưỡng tăng bậc, tăng nhiều điểm thuộc tính

image005

Thí Luyện Tình Duyên sẽ rớt ra các loại: Hoa tươi, và Đá Tam Sinh, Long Phụng Đan v..v..

image006

Bắt buộc phải có 2 người cùng tham gia Thí Luyện Tình Duyên, mỗi ngày có 2 lượt tham gia miễn phí, sau đó có thể dùng KNB để mua thêm 2 lần nữa (Số lượt phụ bản Tình Duyên 2 người dùng chung)

Trong phụ bản Tình Duyên, mỗi người phải tự tiêu diệt hết quái của mình mới có đợt quái mới vào, quái càng ngày càng mạnh, trong thời gian nhất định tiêu diệt được càng nhiều quái thì quà càng phong phú

image008

image009

Tiêu hao 5200 KNB để mua Tín Vật Tình Duyên, Tín Vật thời hạn 7 ngày, mua xong nhận ngay 5200 KNB khóa, và mỗi ngày sau được nhận 999 KNB khóa + 3 Đá Tam Sinh + 3 Long Phụng Đan

image010

Chú ý: Khi chấm dứt Tình Duyên thì Tín Vật sẽ biến mất ngay

Chúc các Đại Hiệp có những phút giây tuyệt với cùng Ỷ Thiên Đồ Long!