Sự kiện

EVENT VÒNG QUAY THÁI CỰC SERVER MỚI

Link tham gia: https://ythien.cmn.vn/vong-quay-thai-cuc-server-moi/tham-gia
Bí Kíp Võ Lâm Học Ngay Mạnh Liền : https://ythien.cmn.vn/bi-kip-vo-lam-chi-ton
Các Đại Hiệp thân mến!

Vậy là siêu phẩm game Ỷ Thiên Đồ Long đã chính thức ra mắt thành công, đó là nhờ tất cả tình cảm của Đại Hiệp đã dành cho game. Và bắt đầu cho chuỗi các sự kiện hấp dẫn sắp ra mắt, Mẫn Nhi gửi đến các Đại Hiệp thông tin của Event Vòng Quay Thái Cực Server Mới nhé!

THỜI GIAN

Từ 06/12 đến 23h55 07/12

PHẠM VI ÁP DỤNG

Các server gồm s189

NỘI DUNG

Khi các Đại Hiệp nạp 20.000 VND sẽ nhận 1 lượt quay

TÊN QUÀQUÀ
THÁI CỰC

Gói Bồi Dưỡng Đan * 10

Xu Đúc *1

Gói Mỏ Sắt(100) * 1

Hộp B.Thạch Lv7* 1

Hổ Phách Lv5 *1

Gói Chọn Hộ Phù Tím *1

image001

LƯỠNG NGHI

Gói Bồi Dưỡng Đan * 20

Xu Đúc *2

Gói Mỏ Sắt(100) * 2

Hộp B.Thạch Lv7* 2

Hổ Phách Lv5 *2

Gói Chọn Hộ Phù Tím *1 

image003

TỨ TƯỢNG

Gói Bồi Dưỡng Đan * 30

Xu Đúc *3

Gói Mỏ Sắt(100) * 3

Hộp B.Thạch Lv7* 3

Hổ Phách Lv5 *3

Gói Chọn Hộ Phù Tím *1

image005

NGŨ HÀNH

Gói Bồi Dưỡng Đan * 40

Xu Đúc *4

Gói Mỏ Sắt(100) * 4

Hộp B.Thạch Lv7* 4

Hổ Phách Lv5 *4

Gói Chọn Hộ Phù Tím *1

image006

BÁT QUÁI

Gói Bồi Dưỡng Đan * 50

Xu Đúc *5

Gói Mỏ Sắt(100) * 5

Hộp B.Thạch Lv7* 5

Hổ Phách Lv5 *5

Gói Chọn Hộ Phù Tím *1

image009

CỬU CUNG

Gói Bồi Dưỡng Đan * 60

Xu Đúc *6

Gói Mỏ Sắt(100) * 6

Hộp B.Thạch Lv8 * 1

Hổ Phách Lv6 *1

Gói Chọn Hộ Phù Tím *2

image011

THÁI ÂM

Gói Bồi Dưỡng Đan *70

Xu Đúc *7

Gói Mỏ Sắt(100) * 7

Hộp B.Thạch Lv8 * 2

Hổ Phách Lv6 *2

Gói Chọn Hộ Phù Tím *2

image013

THÁI DƯƠNG

Gói Bồi Dưỡng Đan *80

Xu Đúc *8

Gói Mỏ Sắt(100) * 8

Hộp B.Thạch Lv8 * 3

Hổ Phách Lv6 *3

Gói Chọn Hộ Phù Tím *2

image015

TAM TÀI

Gói Bồi Dưỡng Đan *90

Xu Đúc *9

Gói Mỏ Sắt(100) * 9

Hộp B.Thạch Lv8 * 4

Hổ Phách Lv6 *4

Gói Chọn Hộ Phù Tím *2 

image017

THIẾU DƯƠNG

Gói Bồi Dưỡng Đan *100

Xu Đúc *10

Gói Mỏ Sắt(100) * 10

Hộp B.Thạch Lv8 * 5

Hổ Phách Lv6 *5

Gói Chọn Hộ Phù Tím *2

image019

THIẾU ÂM

Gói Bồi Dưỡng Đan *110

Xu Đúc *15

Gói Mỏ Sắt(100) * 11

Hộp B.Thạch Lv9 * 1

Hổ Phách Lv7 *1

Gói Chọn Hộ Phù Tím *3

image021

PHỤC HY CẦM

Gói Bồi Dưỡng Đan *120

Xu Đúc *20

Gói Mỏ Sắt(100) * 12

Hộp B.Thạch Lv9 * 2

Hổ Phách Lv7 *2

Gói Chọn Hộ Phù Tím *3

image023

BÀN CỔ PHỦ

Gói Bồi Dưỡng Đan *130

Xu Đúc *25

Gói Mỏ Sắt(100) * 13

Hộp B.Thạch Lv9 * 3

Hổ Phách Lv7 *3

Gói Chọn Hộ Phù Tím *3

image025

HIÊN VIÊN KIẾM

Gói Bồi Dưỡng Đan *140

Xu Đúc *30

Gói Mỏ Sắt(100) * 14

Hộp B.Thạch Lv9 * 4

Hổ Phách Lv7 *4

Gói Chọn Hộ Phù Tím *3

image027

KHÔNG ĐỘNG ẤN

Gói Bồi Dưỡng Đan *150

Xu Đúc *35

Gói Mỏ Sắt(100) * 15

Hộp B.Thạch Lv9 * 5

Hổ Phách Lv7 *5

Gói Chọn Hộ Phù Tím *3

image029

ĐÔNG HOÀNG CHUNG

Gói Bồi Dưỡng Đan *160

Xu Đúc *40

Gói Mỏ Sắt(100) * 16

Hộp B.Thạch Lv10 * 1

Hổ Phách Lv8 *1

Gói Chọn Hộ Phù Tím *4

image031

HẠO THIÊN THÁP

Gói Bồi Dưỡng Đan *170

Xu Đúc *60

Gói Mỏ Sắt(100) * 17

Hộp B.Thạch Lv10 * 2

Hổ Phách Lv8 *2

Gói Chọn Hộ Phù Tím *5

image033

THẦN NÔNG ĐỈNH

Gói Bồi Dưỡng Đan *180

Xu Đúc *80

Gói Mỏ Sắt(100) * 18

Hộp B.Thạch Lv10 * 3

Hổ Phách Lv8 *3

Gói Chọn Hộ Phù Tím *6

image035

CÔN LÔN KÍNH

Gói Bồi Dưỡng Đan *190

Xu Đúc *90

Gói Mỏ Sắt(100) * 19

Hộp B.Thạch Lv10 * 4

Hổ Phách Lv8 *4

Gói Chọn Hộ Phù Tím *8

image037

NỮ OA THẠCH

Gói Bồi Dưỡng Đan *200

Xu Đúc *100

Gói Mỏ Sắt(100) * 20

Hộp B.Thạch Lv10 * 5

Hổ Phách Lv8 *5

Gói Chọn Hộ Phù Tím *10

image039