Sự kiện

EVENT VÒNG QUAY TỨ TƯỢNG KỲ 3

Link tham gia: https://ythien.cmn.vn/vong-quay-tu-tuong/tham-gia
Bí Kíp Võ Lâm Học Ngay Mạnh Liền : https://ythien.cmn.vn/bi-kip-vo-lam-chi-ton
Các Đại Hiệp thân mến!

Vậy là siêu phẩm game Ỷ Thiên Đồ Long đã chính thức ra mắt thành công, đó là nhờ tất cả tình cảm của Đại Hiệp đã dành cho game. Và bắt đầu cho chuỗi các sự kiện hấp dẫn sắp ra mắt, Mẫn Nhi gửi đến các Đại Hiệp thông tin của Event Vòng Quay Tứ Tượng kỳ 3 nhé!

THỜI GIAN

Từ 25/11 đến 23h55 27/11

PHẠM VI ÁP DỤNG

Tất cả các Server

NỘI DUNG

Khi các Đại Hiệp nạp 30.000 VND sẽ nhận 1 lượt quay

TÊN QUÀQUÀ
TINH LINH

[Thẻ KH]Đoạn Tình Trảm Tư

[Thẻ KH]Mặc Giáp Bạo Long

Thẻ 1 Triệu Xu *5

Dung hợp Thánh ngấn * 100

Võ Cảnh Đan·Sơ *25

Tán Tu Đan *50 

image001

TỬ TIÊU

[Thẻ KH]Dạ Khiếu Thanh Hàn

[Thẻ KH]Hỏa Kê Hành Giả

[Thẻ KH]Linh Tinh Luân

Dung hợp Thánh ngấn * 200

Võ Cảnh Đan·Sơ *40

Luyện Tinh Đan *30 

image002

VÔ SONG

[Thẻ KH]Thần Tài

[Thẻ KH]Hồng Hoang Thần Khuyển

[Thẻ KH]Tử Tiêu Luân

Dung hợp Thánh ngấn * 300

Võ Cảnh Đan·Sơ *55

Thần Lực Đan *20

image005

THANH LOAN

[Thẻ KH]Ly Hồn Quy Khư

[Thẻ KH]Vũ Động Càn Khôn

[Thẻ KH]Vô Song Luân

Dung hợp Thánh ngấn * 400

Võ Cảnh Đan·Sơ *70

Hóa Khí Đan *10

image007

THÁNH THUỴ

[Thẻ KH]Long Đảm Hào Thương

[Thẻ KH]Nhất Vũ Vấn Tình

[Thẻ KH]Thanh Loan Luân

Dung hợp Thánh ngấn * 500

Võ Cảnh Đan·Sơ *85

Hộ Mạch Đan

image009

LONG ĐẰNG

[Thẻ KH]Huyền Minh Nhị Lão·Hạc Bút Ông

[Thẻ KH]Đằng Vân Tường Long

[Thẻ KH]Thánh Thụy Luân

Dung hợp Thánh ngấn * 600

Võ Cảnh Đan·Sơ *100

Phân Nguyên Đan

image011

THÁNH TÀI

[Thẻ KH]Vô Thượng Thiên Tôn

[Thẻ KH]Thánh Thú Huyền Vũ

[Thẻ KH]Chiến Luân Dự Bị SK ( Liêu Viêm )

Dung hợp Thánh ngấn * 700

Võ Cảnh Đan·Sơ *115

Hợp Khí Đan

image013

KIM LÂN

[Thẻ KH]Bát Hoang Thần Tịch

[Thẻ KH]Thánh Thú Bạch Hổ

[Thẻ KH]Thánh Tài Luân

Dung hợp Thánh ngấn * 800

Võ Cảnh Đan·Sơ *130

Tụ Khí Đan

image015

HUYỀN THÔNG

[Thẻ KH]Siêu Cấp Đoàn Đội

[Thẻ KH]Niết Bàn Viêm Phụng

[Thẻ KH]Kim Lân Luân

Dung hợp Thánh ngấn * 900

Võ Cảnh Đan·Sơ *145

Tị Trần Đan

image017

THIÊN CƯƠNG

[Thẻ KH]Luân Hồi Hư Không

[Thẻ KH]Tam Thủ Ma Giao

[Thẻ KH]Chiến Luân Dự Bị SK( U Minh )

Dung hợp Thánh ngấn * 1000

Võ Cảnh Đan·Sơ *150

Vãng Sinh Đan

image019