Tin tức

BẢO TRÌ HỆ THỐNG WEBSITE

Các Đại Hiệp Thân Mến!

Nhằm mang lại trải nghiệm cũng như nâng cấp chất lượng sản phẩm, BQT xin thông báo tiến hành bảo trì hệ thống Website game Ỷ THIÊN ĐỒ LONG, thông tin chi tiết như sau:

Thời gian bảo trì dự kiến: 02h00 - 06h00 ngày 30/11/2022


 Thời gian dự kiến: 4 tiếng.
 Nội dung:
-  Bảo Trì Hệ Thống Website Ỷ Thiên Đồ Long
 Lưu Ý: 
        Bảo trì cả hệ thống trang nạp nap.cmn.vn và trang id.cmn.vn.
       ✔ Chỉ bảo trì Website, các Đại Hiệp vẫn chơi được bình thường trên Client.