Tin tức

BỒNG LAI TIÊN CẢNH - TRANG BỊ TIÊN TRANG

Các Đại Hiệp thân mến!

Hôm nay muội sẽ giới thiệu Tiêu điểm tính năng "BỒNG LAI TIÊN CẢNH - TRANG BỊ TIÊN TRANG" đến các Đại Hiệp, để mọi người nắm thông tin và cùng tham gia để nhận nhiều quà nhé!

BỒNG LAI TIÊN CẢNH

1- Mở Sảnh Chiến Trường

image001

2- Vào Bồng Lai Tiên Đảo thời gian 10h mỗi ngày mở đến 22h

image002

image004

Giới Thiệu

image005

Map Bồng Lai Tiên Đảo

Có tất cả 10 khu mỗi khu có sự kiện khi hoàn thành sẽ nhận được quà hấp dẫn.

Từ khu 2 đến khu 5 sự kiện khu khi tiêu diệt Pháp Tông Đạo Đồng , Đan Tông Đạo Đồng, Khí Tông Đạo Đồng, Trận Tông Đạo Đồng rơi Thẻ KNB , Ngưng tiên thạch dùng tăng sao trang bị Tiên Trang

image007

image008

Từ khu 6 đến khu 9 sự kiện khu xuất hiện boss Khí Tông Trưởng Lão khi tiêu diệt rơi Tu Tiên Tinh, Ngưng Tiên Thạch sau khi tiêu diệt sẽ xuất hiện sau 30 phút, Thẻ KNB hay Kho báu bồng tay mở ra ngẫu nhiên trang bị Tiên Trang sau khi mở sẽ xuất hiện sau 60 phút.

image009

Khu 10 tranh đánh boss bảng xếp hạng Long Hổ : Linh Nha Tiên 10h xuất hiện, Kim Quang Tiên, 15h xuất hiện, Ô Vân Tiên 20h xuất hiện. Server có xếp hạng sát thương cao nhất nhận được sở hữu Boss,server người chơi được tự do nhặt quà Boss rơi trang bị tiên trang bậc 11.

image010

Khu 1 Lựa chọn cổng truyền tống đúng để di chuyển lên Khu kế tiếp

image012

Khu 2 Lựa chọn cổng truyền tống đúng để di chuyển lên Khu kế tiếp

image014

Khu 3 Lựa chọn cổng truyền tống đúng để di chuyển lên Khu kế tiếp

image016

Khu 4 Lựa chọn cổng truyền tống đúng để di chuyển lên Khu kế tiếp

image018

Khu 5 Lựa chọn cổng truyền tống đúng để di chuyển lên Khu kế tiếp

image020

Khu 6 Lựa chọn cổng truyền tống đúng để di chuyển lên Khu kế tiếp

image022

Khu 7 Lựa chọn cổng truyền tống đúng để di chuyển lên Khu kế tiếp

image024

Khu 8 Lựa chọn cổng truyền tống đúng để di chuyển lên Khu kế tiếp

image026

Khu 9 Lựa chọn cổng truyền tống đúng để di chuyển lên Khu kế tiếp

image028

Khu 10 tranh đánh boss bảng xếp hạng Long Hổ

image030

image032

Quà server nhận sở hữu Boss Bồng Lai Đảo

image033

image035

TRANG BỊ TIÊN TRANG

image036

image038

- Có tất cả 10 món Trang bị Tiên Trang tăng thêm Lực chiến và các thuộc tính cho nhân vật

image040

- Tốn Ngưng Tiên Thạch để tăng sao cho từng trang bị TiênTrang sao càng cao thuộc tính tăng theo càng cao đồng thời tỷ lệ thành công tăng sao cũng giảm, tăng sao thứ 7 thất bại có 40% tổn thất 1 sao. , tăng sao thứ 8 thất bại có 50% tổn thất 1 sao, tăng sao thứ 9 thất bại có 60% tổn thất 1 sao, tăng sao thứ 10 thất bại có 80% tổn thất 1 sao, tăng sao thứ 11 thất bại có 100% tổn thất 1 sao, tăng sao thứ 12 thất bại có 100% tổn thất 1 sao.

image042

- Dùng trang bị Tiên Trang cùng Bậc và Tụ Tiên Tinh ghép tăng bậc, tăng bậc từ bậc 11 cần thêm Tiên Thiên Chân Khí Đan để tăng bậc kế tiếp.

image044

- Dung Luyện trang bị Tiên Trang nhận Ngưng Tiên Thạch dùng tăng sao cho trang bị Tiên Trang.

image046

image048

- Khảm trang bị Tiên Trang dùng bảo thạch và hổ phách cấp 12 trở lên để khảm.

image050

image052

- Bộ Tiên Trang khi trang bị đủ bộ cùng bậc hay bậc cao hơn sẽ kích hoạt thêm thuộc tính Công Trang và Thủ Trang.

Chúc các Đại Hiệp có những phút giây tuyệt với cùng Ỷ Thiên Đồ Long!