Tin tức

THÔNG BÁO GỘP MÁY CHỦ

Đại Hiệp Thân Mến!

BQT xin thông báo tiến hành gộp server Ỷ Thiên Đồ Long, thông tin chi tiết như sau:

THÔNG BÁO GỘP MÁY CHỦ
Phạm vi bảo trì: Bảo trì từ S136 Đến S180

Thời gian dự kiến: 08:30 - 09:30 ngày 07/11/2022

Nội dung: Gộp các Server sau:

07112022

LƯU Ý:

1. Bảng Xếp Hạng

- Bảng xếp hạng sẽ làm mới lại người chơi ở các server gộp sẽ vào chung 1 Bảng Xếp Hạng sắp xếp lại.


2. Làm mới BOSS

- Tất cả Boss trong server sẽ được làm mới hết

- BOSS Liên Server sẽ giữ nguyên.


3. Sở Giao Dịch

- Các vật phẩm treo bán trên sở giao dịch vui lòng thu hồi lại trước khi gộp server

- Xóa nhật ký giao dịch


4. Tiệm Thần Bí

- Vật phẩm bán trong tiệm vẫn giữ nguyên.

- Xóa nhật ký mua.


5. Trân Bảo Các

- Các vật phẩm trong túi tạm thời vui lòng lấy về túi chính trước khi gộp server

- Xóa nhật ký quay thưởng của cá nhân, của toàn server


6. Quà Sự Kiện

- Danh Hiệu của người chơi nhận được Đoạt Bảo Tuyết Cung, SK Thắng Thế sẽ được giữ nguyên

- Trên giao diện trong sảnh chiến trường làm mới lại sẽ hiển thị là Trống

a. Xóa Môn Phái hạng 1 trong Công Thành Chiến, Buff nộ làm mới về 0

b. Trận thắng trong Môn Phái Chiến trong Quang Minh Chiến, tính theo số trận thắng của server chính, trận thắng của server gộp không tính.

  • Trận thắng tuần trước cũng được tính theo trận thắng của server chính.
  • Nộ trong ngày sẽ được tính theo Nộ của server chính.

c.Thí Luyện Môn Phái: Giữ lại số tầng diệt của các Môn Phái, căn cứ theo số tầng diệt tiến hành xếp hạng


7. Xóa nhân vật

a. Xóa nhân vật:

  • Xóa nhân vật LV <70 mà 15 ngày gần nhất không có lịch sử đăng nhập, không nạp, không khóa KNB, không có Bang, không có Môn Phái 
  • Xóa nhân vật LV < 40 mà 7 ngày gần nhất không có lịch sử đăng nhập, không nạp, không khóa KNB


8. Xóa Môn Phái

a. Xóa Môn Phái:

  • Giải tán các môn phái LV < 6 và trong 15 ngày gần nhất không có thành viên đăng nhập
  • Giải tán các môn phái LV < 3 và trong 7 ngày gần nhất không có thành viên đăng nhập