Tin tức

THÔNG BÁO GỘP MÁY CHỦ

Đại Hiệp Thân Mến!

BQT xin thông báo tiến hành gộp server Ỷ Thiên Đồ Long, thông tin chi tiết như sau:

THÔNG BÁO GỘP MÁY CHỦ
Phạm vi bảo trì: Bảo trì từ S37 - S90

Thời gian dự kiến: 08:30 - 09:30 ngày 18/07/2022

Nội dung: Gộp các Server sau:

SERVER CHÍNHSERVER GỘP
s62 (s55, s60, s66, s69, s72)
s50 (s40, s45, s49, s52, s54)
s82 (s73, s85, s86, s87, s88)
s71 (s57, s58, s61, s64, s65)
s51 (s38, s44, s47, s48, s53)
s84 (s75, s77, s78, s79, s89)
s74 (s76, s80, s81, s83, s90)
s39 (s37, s41, s42, s43, s46)
s59 (s56, s63, s67, s68, s70)

LƯU Ý:

1. Bảng Xếp Hạng

- Bảng xếp hạng sẽ làm mới lại người chơi ở các server gộp sẽ vào chung 1 Bảng Xếp Hạng sắp xếp lại.


2. Làm mới BOSS

- Tất cả Boss trong server sẽ được làm mới hết

- BOSS Liên Server sẽ giữ nguyên.


3. Sở Giao Dịch

- Các vật phẩm treo bán trên sở giao dịch vui lòng thu hồi lại trước khi gộp server

- Xóa nhật ký giao dịch


4. Tiệm Thần Bí

- Vật phẩm bán trong tiệm vẫn giữ nguyên.

- Xóa nhật ký mua.


5. Trân Bảo Các

- Các vật phẩm trong túi tạm thời vui lòng lấy về túi chính trước khi gộp server

- Xóa nhật ký quay thưởng của cá nhân, của toàn server


6. Quà Sự Kiện

- Danh Hiệu của người chơi nhận được Đoạt Bảo Tuyết Cung, SK Thắng Thế sẽ được giữ nguyên

- Trên giao diện trong sảnh chiến trường làm mới lại sẽ hiển thị là Trống

a. Xóa Môn Phái hạng 1 trong Công Thành Chiến, Buff nộ làm mới về 0

b. Trận thắng trong Môn Phái Chiến trong Quang Minh Chiến, tính theo số trận thắng của server chính, trận thắng của server gộp không tính.

  • Trận thắng tuần trước cũng được tính theo trận thắng của server chính.
  • Nộ trong ngày sẽ được tính theo Nộ của server chính.

c.Thí Luyện Môn Phái: Giữ lại số tầng diệt của các Môn Phái, căn cứ theo số tầng diệt tiến hành xếp hạng


7. Xóa nhân vật

a. Xóa nhân vật:

  • Xóa nhân vật LV <70 mà 15 ngày gần nhất không có lịch sử đăng nhập, không nạp, không khóa KNB, không có Bang, không có Môn Phái 
  • Xóa nhân vật LV < 40 mà 7 ngày gần nhất không có lịch sử đăng nhập, không nạp, không khóa KNB


8. Xóa Môn Phái

a. Xóa Môn Phái:

  • Giải tán các môn phái LV < 6 và trong 15 ngày gần nhất không có thành viên đăng nhập
  • Giải tán các môn phái LV < 3 và trong 7 ngày gần nhất không có thành viên đăng nhập