Tin tức

UPDATE: HỆ THỐNG CHIẾN THẦN

Các Đại Hiệp thân mến!

Hôm nay muội sẽ giới thiệu thông tin update mới "HỆ THỐNG CHIẾN THẦN" đến các Đại Hiệp, để mọi người nắm thông tin và cùng muội tham gia nhé!

CHIẾN THẦN

image001

Cấp Tiên Thiên 1 mở hệ thống chiến thần

image003

Mỗi ngày có 1 lượt dùng điểm EXP, 2 lượt dùng KNB khóa, 3 lượt dùng KNB đổi mỗi lượt 10.000 điểm Chiến Thần để tăng cấp bậc Chiến Thần.

image005

image007

Mỗi tăng Bậc Chiến Thần cần tăng cấp 10 giai đoạn. Tăng bậc chiến thần cộng thêm lực chiến và thuộc tính cho nhân vật.

TẦM BẢO VÔ TẬN

image009

image010

Khi tăng bậc Chiến Thần sẽ được vào Tầm bảo Vô Tận theo từng cấp bậc của Chiến Thần và rơi vật phẩm tương ứng với bậc Chiến Thần

image012

image013

image015

Trong khu vực tầm bảo vô tận khi tiêu diệt quái và Boss rơi nhiều vật phẩm trang bị Chiến Thần ( Chiến Trang ).

CHIẾN TRANG

image017

Có 12 món trang bị Chiến trang được chia riêng 10 bậc chiến trang khác nhau, trang bị nhiều bậc chiến trang được cộng dồn thêm nhiều điểm lực chiến và thuộc tính cho nhân vật cùng thuộc tính kèm theo.

TĂNG SAO

image019

Dùng 3 món trang bị Chiến trang cùng bậc cam hay đỏ cùng cấp sao để tăng sao bất kỳ trang bị chiến trang ngoài Ám Khí và Chiến Thuẫn, riêng Ám Khí và Chiến Thuẫn phải dùng đúng Ám khí hay Chiến thuẩn mới tăng sao cho nhau được

image021

Tăng sao từ 4 sao đến 6 sao dùng thêm đá tăng sao cùng bậc với trang bị để tăng.

TÁCH

image023

Dùng trang bị chiến thần cam hoặc đỏ để tách lấy vật liệu chế tạo, trang bị Chiến Thần đỏ có cấp sao càng cao có tỷ lệ càng lớn khi tách nhận vật liệu hiếm gồm Đá Rèn, Đá Sao, Đá Tinh Diệu, Đá Rèn Hoàn Mỹ.

CHẾ TẠO

image025

image027

image029

Dùng vật liệu tách cùng bậc để chế tạo trang bị chiến trang cao hơn gồm Mảnh chiến trang, Đá Rèn, Đá Tinh Diệu.

TRÂN BẢO CÁC CHIẾN TRANG

image031

Trân bảo các mở theo bậc chiến thần của nhân vật bậc chiến thần càng cao tầm bảo bậc cao nhận được vật phẩm càng cao.

image033

image035

Mua Thuốc Đan Dược Thần Bí được tặng Chìa Bí Báo đề tầm bảo Trân bảo các

image036

Mỗi ngày nhận 6 lượt miễn phí quay trân bảo các Chiến Trang

image038

Lần đầu Tầm Bảo x50 quay ra ngay Đồ đỏ 4 sao.

image040

Khi quay Tầm Bảo Trân Bảo Các tích điểm để nâng cấp bảo khố, cấp bảo khố càng cao tỷ lệ quay được đồ đỉnh cấp càng lớn

Chúc các Đại Hiệp có những phút giây tuyệt với cùng Ỷ Thiên Đồ Long!